Halden: Fredriksten-Gl. Fredrikstad-Visit to Ancient Historic Areas
Halden - Fredriksten Festning

Godt humör hos gutta ved besöket hos STARFIGHTERENS VENNER-Bodö
Halden-Fredriksten Festning-Gamle FredrikstadMagne beretter

Paa fjorden med Tista

Aik og Nikki paa Tista

Tista ved kai

Samling paa slusen

"Gammel brua"

Paa vei til instruksjon

"Ny brua"

Morgen tur Fredriksten Hotel
Halden flere bilder:


Halden Program Staffmeeting

Program for dagene 5. -7.juni 2018.

Tirsdag 5. juni. 

Kl 1500 Omvisning på Fredriksten festning med guide.

kl 1615 - 1645 Fredriksten museum.

Kl. 1900 middag. Har tatt meg den frihet å bestilt Entreqote Kalv og dessert på hotellet.


Onsdag 6. juni.

Vi møter ved Brekke sluser kl 0940 og får en omvisning med en kjentmann.

Kl 1400. Vi tar en tur innover Iddefjorden med Veteranslepebåten "Tista".

Håper på fint vær og nyter et bedre fiskemåltid ved brygga i Halden etter ankomst.


Torsdag 7. juni.

Kl 1000 til 1115. En guidet omvisning i Gamlebyen i Fredrikstad. 

Det blir også anledning til å se landets lengste modelljernbane i Gamlebyen Modell-jernbanesenter for dem som har lyst.

Hilsen

Helge

 

08-04-18

Til alle som har meldt seg på til samlingen. Fredriksten hotell var overbooket 4.juni. 

Har bestilt rom til 12 personer tirsdag 5. juni og 6. juni. Håper at alle 12 som har meldt seg på denne samlingen aksepterer dette.

Jeg sender dere program når jeg har fått tilbakemelding fra Turistkontoret i Halden.

Ser frem til å se dere igjen!

Hilsen Helge.

 


28-03-18

Hei alle sammen.

Nå nærmer det seg ny samling.

Det som vi ble enige om i Bodø var at jeg påtok meg å arrangere årets samling i Halden. 

Foreløpig er det booket i løpet av uke 23. Kommer tilbake med endelig datoer etter at aktuelt program er fastlagt.

Regner med å innkvartere alle i hotellet på festningen i Halden, hvor det også er restaurant.

Jeg ønsker en tilbakemelding fra alle, og at dere sier fra  om dere kan delta eller ikke. Håper selvfølgelig at alle har anledning til å være med på disse samlingene.


Foreløpig program:

 • Omvisning på Fredriksten festning. 
 • Tur til Brekke sluser, og kanskje med båt innover i vassdraget.
 • Besøk på Nexans kabelfabrikk, kabler som benyttes i oljebransjen. Omvisning i Gamle Fredrikstad.

Ønsker svar fra dere så snart som mulig da det må avtales med alle leverandørene.

Regner med 2 overnattinger.

PS. Send meg melding ang. adresseendringer eller uteglemte personer.

Hilsen

Helge Tharaldsen

Halden unionen med Sverige

Halden Norway 1905  

Unionen med Sverige begynte å knake i sammenføyningene i siste halvdel av 1890-tallet. De første årene på 1900-tallet ble derfor hele Norges Forsvar kraftig opprustet og modernisert.

I 1905 var Fredriksten med nye kanoner den viktigste og sterkeste av alle grensefestningene. I september var man nær ved krig, men heldigvis ble det forhandlet frem en fredelig unionsoppløsning.

Fredriksten ble nå nedlagt og nedrustet, men den skulle bevares som et nasjonalt minnesmerke.   

Fredriksten etter 1905  

Etter 1905 var Fredriksten standkvarter for flere militære skoler og staber. Siste skole ble nedlagt i 2005.

Under 2. verdenskrig anla tyskerne en sterk forsvarstilling mot øst med front ca mellom Gyldenløve og Overberget fort. I dybden av denne ble det blant mye annet laget mitraljøsestillinger i betong på selve hoved-festningen. Disse er ennå inntakte.  

I 1999 ble Fredriksten valgt til Østfold fylkes Tusenårssted. Det bragte festningen inn i en ny æra som kulturarena og møteplass. Nå besøkes den av 250-300.000 mennesker pr år. Her er det en rekke større arrangement som konserter, TV-serien "Allsang på Grensen", Opera Østfold med store oppsetninger annet hvert år, bilutstillinger, sykkelritt, flotte restauranter – og mye mer.

Men bak og over det hele ligger den ærerike historien i murene. Fredriksten verget fedrelandet i nesten 250 år – med stolthet sier man her:

"Ofte beleiret, aldri beseiret"

 


Fredriksten Hotell-Halden Norway-Tel. +4769021010 - post@fredrikstenhotell.no

Halden-Fredriksten Festning

Fredriksten festning ligger dominerende plassert på et høydeparti over Halden.

Noen av de mest dramatiske og blodige hendelser i norsk krigshistorie har funnet sted her.

Etter en av de mange krigene mellom Sverige og Danmark/Norge, måtte Norge ved en fredsavtale i Roskilde i februar 1658 avstå Bohuslen til Sverige.

Men krigen blusset opp igjen senere samme år.

De 3 første angrepene...   

Svenskene angrep nå Halden 3 ganger over 18 måneder i årene 1658-1660. Målet deres var å ta en større bit av Norge enn det Bohuslen som de nettopp hadde vunnet.

Rundt Halden var det på denne tiden bare improviserte forsvarsanlegg. De ble riktignok forsterket og utvidet mellom hvert angrep, og alle de svenske forsøkene på å ta byen ble avvist etter harde og blodige kamper. 

Fredriksten bygges...   

Byggingen av det permanente festningsanlegg Fredriksten begynte i 1661. I løpet av ca 10 år sto murene til det som i dag er Citadellet, eller Indre festning, ferdig.

Malen var en moderne bastionsfestning, dyktig tilpasset fjellterrenget.

Etter en pause på rundt 10 år fortsatte så byggetrinn 2 i vel 20 år fra 1682. Nå ble det bygget flere forsvarslinjer utenpå Citadellet + de 3 fremskutte utefortene Gyldenløve, Stortårnet og Overberget.

Mellom byen og Citadellet ble et stort område omkranset av murer og palisader. Det ble kalt Borgerskansen, og var "tilfluktsrommet" til byens innbyggere. 


Karl XII i 1716 og 1718...

Blant de mange dramatiske hendelser her, er utvilsomt svenskekongen Karl XII’s angrep i 1716 og 1718, og særlig hans død her under det siste, det mest berømte og omskrevne.

4. juli 1716 mislyktes han i et kuppartet angrep på festningen.

Svenskene måtte i stedet nøye seg med å ta den nesten ubefestede byen, men heller ikke her fikk de være i fred. Innbyggerne satte byen sin i brann, og drev på den måten okkupantene ut.

Denne hendelsen inspirerte Bjørnstjerne Bjørnson til å skrive det 4. vers i "Ja, vi elsker dette landet":

- ti vi heller landet brente enn det kom til fall. Husker bare hva som hendte ned på "Fredrikshald".

4 dager senere tar Tordenskjold Karl XII’s flåte med forsyningsskip i Dynekilen, og svenskene drar hjem.


Karl XII kommer tilbake i slutten av november 1718 med en stor hær... 

Han innleder et systematisk angrep på Fredriksten. Utefortet Gyldenløve blir tatt, og svenskene graver og bygger løpegraver mot Hovedfestningen.

Om kvelden 11. desember er Karl XII helt fremme der grave-arbeidet pågår. Han løfter seg over beskyttelsesvollen for å observere, og blir drept av en kule rett gjennom hodet.

Den dag i dag strides man om kulen var "ærlig norsk" eller kom fra en snikmorder i svensk tjeneste. Uansett så avbrøt svenskene angrepet, og den lange Nordiske krig dabbet av og sluttet et par år senere. 


Krigen i 1814, inn i union med Sverige...

Danmark måtte som tapende part i Napoleonskrigene avgi Norge til Sverige ved fredsavtalen i Kiel i januar 1814.

Norge motsatte seg dette, laget sin nye grunnlov, og erklærte seg som selvstendig nasjon.

Sverige svarte på dette ved å innvadere Norge i slutten av juli. I vel 14 dager var Fredriksten under beleiring og bombardement, men den ga ikke opp.


14. august ble det inngått en fredsavtale i Moss- 15. august stoppet kampene... 

Norge kom nå i union med Sverige.

Fredrikstens innbitte motstand hadde imponert svenskenes nyvalgte franske kronprins og hærfører Karl Johan, og vilkårene i unionsavtalen ble som følge av dette langt mildere enn de var tenkt å skulle bli.

Det gjorde det lettere å komme UT av unionen igjen 91 år senere! (1905)

Fredriksten ble nå nedlagt som operativ grensefestning. 

Halden: Meldinger fra deltakerne  


Tilmeldinger - deltakere:

  • Frits
  • Helge
  • Jarle
  • Jörgen
  • Knut Olav
  • Kaare         
  • Lars           
  • Vidar


 • Anders  (avbud)
 • Arild     (ikke tilmeldt)
 • Björn     (avbud)         
 • Dagfinn  (avbud)     
 • Hans Björn  (ikke tilmeldt)
 • Kay Erik  (avbud)


Helge, hei!

Oppmøte tysdag den 5. greitt for meg!

Helsing Anders Lauritz


Mandag, 9. april 2018 

Hallo, jeg kommer, Kay Erik kjører med meg.

MvhKåre


Hei  Helge. Dette er fantastisk. 

12 stk. har meldt seg.  Gjennomsnittsalder på ca. 80 år. Det er nok ikke så mange som kan slå denne. Jeg nevnte det for Anders i dag og fikk straks i retur at dette var ikke noen gjennomsnitts-mennesker. Her var det utvalgte og vurderte.

Jeg gleder meg til å møte alle sammen og stiller selvsagt den 5 juni (om ikke noe helt spesiellt skjer).

Mvh Lars


Hei.

Kommer til stabsmøtet 2018. For meg passer det best først i uke 23. Uansett er jeg takknemlig for rask beslutning om dato.

Jeg går på medisinering intravenøst hver 8 uke så her må jeg nok justere litt, avhengig av hva bestemmelsen blir.

Hilsen

Frits


Hei og takk for infoen. Min deltakelse er avhengig av når i uke. 23 arrangementet avvikles. Jeg skal til NN i forbindelse med salg av min hytte.

Hilsen Jarle

Takk for info. Jeg deltar og ser frem til samlingen.
Mvh Jarle


29-03-18 Hei Helge

Jeg gleder meg til å komme.

Vidar


30-03-18 Hei Helge 

Takker for hyggelig hilsen og og invitasjon til Stabsmøte. Ser fram til se dere igjen og melder meg på. 

Ut fra alder og min kones helse må jeg ta litt forbehold såpass langt frem i tid.  GOD PÅSKE ??

Mvh Jörgen


Hei Helge

Takk for innkalding.

Programmet ser fint ut og det med hotell er topp p. g. a.
at alle snorker og pisser flere ganger om natta.

Hele uke 23 er satt av til möte, saa justering av datoer ok.

De som ikke kommer bör sende sykemelding

Paa gjennsyn...

Med vennlig hilsen
Knut Olav


Hjertelig takk for hyggelig samvær i historiske byer.. Dette var midt i blinken for meg. All ære til Helge for de flotte dagene vi fikk oppleve i GRENSELAND og til deg Kåre for en god beskrivelse av opplevelsene.

Ønsker dere en fin sommer  ?

Jörgen

 

Hei.

Mange takk for et utmerket referat over hva vi gjorde under vårt besøk i Halden og Fredrikstad.  Det er godt å ha referatet i "arkivet".  En husker stadig litt mindre og da er det godt å kunne slå opp. Jeg er litt imponert over deg (og også Knut, fra tidligere referat) som tar denne oppgaven alvorlig. I tillegg husker dere også navnene på de som har guidet oss.

Mvh Lars


Nyholmen Skandse- Saluttkanon- og Santa Barbara

Frits- og Norsk Luftfartsmuseum
Halden - tidligere treff:


Solo Build It!Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

23-05-08-MyTAI

"Terrific Boost of Productivity- And Anything Else You Might Need it for in Life"


Tai Is Live and Waiting to Assist You

Tai, your Business-Building Assistant, is here for you

Check out the Best Deal of the Year Here!HELP


UKRAINE

Send your help/amount hereWe are offering two free years of SBI! to everyone living in the Ukraine or who has been forced to flee the country because of the conflict
Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Or, just order your free newsletter here:

22-10-03-LILLART.jpg


If you purchase a product through links on this page I receive a small commission at no cost to you. I was not paid for writing this review- and I did not receive it as a freebie. I am suggesting it for you because I own it and love it- and I think you would- too.

Please find more info here:|Page Top|Contact Solution|Home

Knut Olav Skogøy

Løvenholmvej 42 -DK-8963 Auning

Tel: +45 2217 0617

Copyright & TM 2023: AneSite.com


Sponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsor Definition
and Policy


Advertise

with AneSite.com 

24x7x52
PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner ToolsIt Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan togetherSparring PartnerBoat For Sale ChaniaOpen Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 Vikings in North SeaBerdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailIngeniørsoldat meld deg inn iVisit the Norwegian Nature!Solo Build It!

Weather Forecast