Elverum Rena: Top Visit to Historic Area with Comrades Nordic NationsElverum Rena medalje
Elverum Rena-Hans majestet Kong Harald 5 av Norge. Norges Militaere Kammeratforeningers Forbunds höye beskytter

Elverum Rena NMKF 37. Stevne
"Kjaere forsvarsveteraner! Dere er alle ambassadörer for forsvarssaken ute i samfundet"

Elverum Rena-Ordförer i Elverum har ordet

Elverum Rena-Nordiske ingeniörsoldater mötes

Telemark Batalion Rena

Elverum Rena-skarpe situasjoner under motstandskampen, 2. verdenskrig, vist paa Glomdalsmuseet

Elverum Rena-Anders Lundesgaard dirigerer festbanketten

Dannebrog 800 aar fejres av danskere

Elverum Rena-Ordförer Erik Hanstad og filmen "Kongens Nei" Elverum

Elverum Rena-Svensk delegasjon

Elverum Rena-Möte danske, finske og norske ingeniörer

Elverum Rena-Orientering paa Rena

Paa Glomdalsmuseet med oversettelse til finsk

Til Elverum Rena med viktig og aererik tradisjon." Jeg er overbevist om, at vi skal faa hyggelige og minnerike dager i samarbeidets og kammeratskapets aand her paa Terningmoen, Elverum og Rena"

Bilder fra stevnet i Halmstad

Elverum Rena


37.  NORDISKE MILITÆRE KAMERATFORENINGERS STEVNE  2019.

NMKF har med dette gleden av å invitere sine tilsluttede organisasjoner og personlige medlemmer til å delta på 37. Nordiske Militære Kameratforeningers Stevne, som arrangeres på Terningmoen, Elverum, i tiden torsdag 13. - søndag (hjemreise) 16. juni 2019, med tilreise-mulighet onsdag 12. juni.

 

Hver av de nordiske organisasjonene kan delta med inntil 60 deltakere hver; dette innebærer at NMKF kan stille med 60 deltakere.

NB! Erfaringsmessig fyller ikke alle organisasjonene sine kvoter, og andre vil gjerne ha flere plasser. Vi ber derfor om tilbakemelding snarest om dere regner med ikke å fylle opp kvoten, eller ønsker flere plasser.  De eventuelle ledige plasser kan dermed bli fordelt innen påmeldingsfristens utløp (se neste side).


Reise til/fra Terningmoen

       Norske deltakere

Egen transport.  Deltakere som har et særlig behov for transport, må melde dette ved påmeldingen.  Det beregnes at norske deltakere kommer i godt tid torsdag før stevne-åpning.  Kommer du onsdag, må du angi dette ved påmeldingen.

-        Finske deltakere

Busstransport fra Oslo Lufthavn Gardermoen.  Ankomst- og avreisetid må oppgis.

-        Øvrige lands deltakere

Busstransport.  Arrangement i henhold til inngåtte avtaler.  Beregnet ankomsttid til Terningmoen må angis, slik at liason kan møtes ved ankomst til vakt Terningmoen.

 

Forlegning

Forlegning vil finne sted i kaserner på Terningmoen på 4 - 6-mannsrom

Sengetøy og håndklær vil bli utlagt.  Det stilles garderobeskap til disposisjon.

Ta med:  -  Toalettsaker

                -   Håndkle

                -   Skopussesaker

                 -  Lås til skapdør

 

Antrekk

Ved åpningsseremonien og festmiddagen bæres de enkelte lands veteran-antrekk.


Hederstegn / dekorasjoner

Under åpningen og ved festmiddagen bæres hederstegn og dekorasjoner.

 

Minnemedalje

Som tidligere år selges det også i år en minnemedalje som er den samme som tidligere. De som har medaljen fra før, behøver ikke å bestille den. 

Prisen er DKK. 200.- (den produseres i Danmark v/DSL) og betales ved henting på stevnets sekretariat (stevnesekretariatets plassering vil fremgår av det endelige programheftet).

 

Påmelding

Påmeldingen er bindende og sendes på vedlagte skjema og som må inneholde de opp lysninger som det er bedt om,  senest 15. april til:

-        Post

            Norges Militære Kameratforeningers Forbund

            Bygn. 31 / Akershus Festning

            Oslo Mil / Akershus

            0015  OSLO

-        E-post  nmkf@nmkf.no

Påmeldingsblankett følger denne invitasjonen separat.

ID

Både for Terningmoen og Rena leir gjelder: Pass.

Deltageravgift

Deltageravgiften er  NOK 3250.- pr. deltager og dekker alle utgifter til innkvartering, måltider, festmiddag og transporter.

Påmeldingen er bindende og blir ikke registrert før betalingen foreligger.

Betalingen skjer samlet fra foreningene. 

-        Utenlandske organisasjoner:

-        Norske deltakere

Betaler til sin tilhørende organisasjon, som igjen betaler samlet til NMKF.


Norges Militære Kameratforeningers Forbund

Bygn.31, Akershus Festning

Postboks 1550  Sentrum

0015 OSLO

 

Deltageravgiften skal innbetales senest  15. mai 2019 dette gjelder både utenlandske og norske organisasjoner

Vi ønsker gamle og nye kamerater hjertelig velkommen til det 37. Nordiske Stevnet!

 

Med kameratslig hilsen

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

 

 

Elverum Rena: Stevnets Program


Dag/Dato               Kl.                Program                                                     

Onsdag 12. juni      ≥ 1900          Deltakerne ankommrer Innkvartering

                              1900 - 2300  Baråpning/Sosialt samvær

 

Torsdag 13. juni     0700 - 0800  Frokost

                              1000            Stevneåpning

                              1030            Orientering om det norske Forsvaret

                              1130 - 1230  Lunsj

                              1230            Opplasting i busser  -  avmarsj

                              1250            Utlasting/Oppstilling/Defilering

                              1310            Elverum Rådhus / Kransnedleggelse

                              1325            Mottakelse hos ordfører Erik Hanstad

                              1355            Ordføreren orienterer om Elverum

                              1425            Visning av filmen "Kongens NEI!"

                                                 NB: Engelske undertekster

                              1640            Opplasting i busser / Retur til Terningmoen

                              1700 - 1800  Middag        

                              1900 - 2300  Bar åpen/Sosialt samvær

 

Fredag 14. juni      0700 - 0800  Frokost

                              0755            Oppstilling

                              0800            Flaggheis

                              0815            Opplasting i busser  -  transport til Rena

                              0900 - 1500  Mil. aktiviteter Rena (Lunsj i Rena leir)

                              1515            Opplasting i busser – transport til Terningmoen

                              1700 - 1800  Middag

                              1900 - 2300  Bar åpen/Sosialt samvær

 

Lørdag 15. juni      0700 - 0800  Frokost

                              0755            Oppstilling

                              0800            Flaggheis

                              0815            Opplasting i busser / Kulturprogram – rullering (Skyttere følger eget program) 

0830 – 1400 Rullering

 - Glomdalsmuseet med underliggende avdelinger - Midtskogen

(Kampsted hvor tyske fallskjermjegere ble stoppet slik at Kongen og Regjeringen ble reddet - Elverum Folkehøyskole, hvor Regjeringen avslo å forhandle med tyskerne og tok opp kampen.

Elverums-fullmakten ble utstedt; denne gjorde det mulig for Kongen og Regjeringen å handle på Stortingets vegne så lenge krigen varte, slik at Norge kunne kjempe med alle midler på alle krigs-skueplasser.

1400            Opplasting i busser / Alt 1: Retur til Terningmoen "   2: Byvandring i Elverum

1600            Opplasting i busser for deltakere på byvandringen i Elverum og retur til Terningmoen

1800 - 2300  Festbankett m/etterfølgende bar og sosialt samvær

 

Søndag 16. juni     

0700 - 0800  Frokost

0900            Utsjekk fra rommene

e.n.o.           Avreise i hht de enkelte kontingenters reiseplaner            

                             

                                                

   For våre soldatkamerater.  Alltid.
Elverum Rena NMKF med bilder

You might like:

You want a website soon!
How can we help you with the secrets?

  • You do not have the time to build your own site
  • You like what you do and want to keep doing what you do best
  • Remember our watertight guarantee
  • Get free start up advice - special discount

Enjoy this page? Send to a friend!


Use our secure form below - please complete and send!

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  

Solo Build It!
Solo Build It! ResultsFor the first time in our history

We're offering both annual and monthly SBI! and SBI! for WP subscriptions at a reduced introductory price, a price at which we don't make money.

Introductory Pricing Details
SBI! Annual: $199
SBI! Monthly: $19.99
SBI! for WP Annual: $99
SBI! for WP Monthly: $9.99

And we are taking our commitment to help folks through these difficult times one step further by offering an additional subscription-at no cost to a family member or friend who needs it.Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

PayPal-safer-easier to pay online


Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Read more:

Or, just order your free newsletter here:

|Page Top|Contact Us|Home

Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2020: AneSite.comSponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsorship policy


Advertise with AneSite.com 

24x7x52

Your inquiry/orderPayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner Tools

Read more...


It Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan together

Start here


Sparring Partner

Contact here


Boat For Sale Chania

Send your offer here


Open Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 

Read More


Vikings in North Sea

Read More


Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal Trail

Read more...


Ingeniörsoldat meld deg inn i

Ingeniörvaapnets soldatforening


Visit the Norwegian Nature!

Skiing Norway


Weather Forecast

Find your sunshine