Viking Warrior Olav Tryggvason: 1000 Years Return to Birth of TrondheimViking Warrior Olav Tryggvason sailed to England and raided many places

Til Isle of Man

Siden seilte Viking Warrior Olav Tryggvason til England og herjet mange steder der i landet.

Han seilte helt til Northumberland og herjet.

Derfra dro han nord til Skottland og herjet mange steder der.

Etterpaa dro han sör til Man (Isle of Man) og kjempet.

Han herjet ogsaa omkring i Irland og saa styrte han til Bretland og herjet mange steder i landet – ogsaa der det heter Cumberland.

Derfra dro han östover til Valland (Nord Frankrike) og herjet – og saa tenkte han seg til England – da han kom til noen öyer som heter Syllingene (Scilly-öyene) ute i havet vest for England.

 

Saa sier Hallfred Vandraedaskald:

 

Tungt det faldt for angler

aa trosse kongen den unge,

I regn av piler rövet

han raskt northumber livet,

drepte skoter med sverdet,

mettet sultne ulver,

gullets stridsglade giver

lekte paa Man sin sverdleik

 

Den dristige bueskytte

lot öyfolkets haer drepe,

Irernes ogsaa, slynget

spydene, lysten paa aere,

Kongen hogg ned bönder

som bygger bretske jorder,

ravnens sult ble stillet.


Viking Warrior Olav Tryggvason´s ship from Björkedal with horses to Straumshamn and Trondheim

Frakt av Olav Tryggvason med hestevogn til havet

Test av skipet Arne og Jakob

Trondheim 1000 years - Viking Warrior Olav Tryggvason´s ship will arrive 17th. July

George-John Mathewson-Arne

Viking Warrior Olav Tryggvason´s skip Trondheims fjord

Makrell fiske Olav S

George - Robin and lads from Odins Raven in Peel harbour

Making ready and packing the ship

Crinian Canal

Sankt Magnus Cathedral Kirkwall

Viking Warrior Olav Tryggvason´s ship and Urquart Castle

Rowing into Lerwick

Resting in Aalesund

Uthaug brygge

Log Viking Warrior Olav Tryggvason´s Ship Sailing Isle of Man - Trondheim

Tid og sted paa overfarten
Welcome Home Viking Warrior Olav Tryggvason

Kilde: Snorres Konge Sagaer

Stories about King and Viking Warrior Olav Tryggvason

Det er ikke noe de önsker mer enn at det skal komme en konge til riket av kong Haralds aett, fortalte Tore (Haakon Jarls venn som var reist til Irland for aa finne Olav). Saa satte Olav vestpaa med 5 skip, först til  Suderöyene. Sammen med Tore  seilte han til Orknöyene og östover til Moster, hvor en kirke ble bygget senere. Olav fikk det raad at han skulle dra saa fort han kunne til jarlen.

Han seilte natt og dag til Agdenes og fikk höre at Haakon jarl var der inne i fjorden og dessuten at han var uforlikt med  böndene.

Olav nedkjempet Haakon jarl og enedes med böndene.

Olav Tryggvason ble tatt til konge over hele landet paa et alment folketing i Trondheimen, han skulle ha landet som Harald Haarfagre hadde hatt det.

 

Mennenes svik sendte

siden Haakon i döden,

fredlös varg det voldte,

lagnaden vil saa meget.

Trygves sönn var kommet

til det land han modig

vandt bak lindeskjoldet

da han seilte vestfra


Spaamannen

Da Viking Warrior Olav Tryggvason laa ved en av Syllingene (Scilly-Islands) hörte han at der var en spaamann der som kunne forutse ting som skulle hende og mange mente, at det gikk som han sa.

Olav ble nyssgjerrig og ville pröve sannheten i det. Han tok ut den av sine menn som lignet ham mest og kledde ham staselig. Da sendemannen kom til spaamannen fikk han svaret: 

"Du er ikke konge! Men jeg raar deg til aa vaere trofast mot kongen din."

Det var alt han sa og sendemannen returnerte til Olav og fortalte dette. No fikk han enda större lyst til aa möte spaamannen.

Saa gikk Olav til spaamannen og spurte hva han kunne forutsi om Olav – hvordan han skulle faa et rike, eller annen lykke.

Eneboeren svarte med en hellig spaadom:

"Du skal bli en stor konge og utrette store ting. Du skal omvende mange mennesker til troen og daapen- og med dette skal du hjelpe baade deg selv og mange andre."

For at du ikke skal tvile paa svaret mitt, saa merk deg dette:

Naar du kommer tilbake til skipene dine, saa möter du svik,  mister noen folk og selv blir du saaret og holde paa aa dö av saaret.

Du blir baaret paa skjold ombord i skipet og av saaret blir du frisk igjen paa syv dager. Like etter det skal du la deg döpe.

Da Olav gikk ned til skipene gikk det som spaamannen hadde sagt- Olav ble baaret saaret ombord og ble bra igjen paa syv dager.

Nu mente Olav at spaamannen hadde sagt sant og gikk tilbake og spurte ham nöye ut og hvor han hadde sin visdom fra.

Eneboeren sa, at det var selve kristenfolkets gud som lot ham vite det han gjerne ville vite- han fortalte Olav om mange av guds store tegn- og etter disse fortellingene samtykket Olav i aa la seg döpe.

Slik ble Olav og hele hans fölge döpt der. Han ble der noksaa lenge, laerte den rette tro- og fikk med seg prester og andre laerde menn derfra.


Viking Warrior Olav Tryggvason gifter seg

Om hösten seilte Olav fra Scilly-öyene til England og  deltok i tinget, hvor alle skulle delta for at Gyda skulle velge seg en mann.

Gyda gikk og saa paa hver enkelt som hun syntes saa ut til aa vaere noe til mann...

Hun fikk öye paa Olav og spurte hva han var for en kar.

Jeg er utlending her, sa Olav. Gyda sa: "Jeg vil velge deg om du vil ha meg."

"Jeg sier ikke nei til det." sa Olav. Saa spurte han hva navn hun hadde og hva aett hun var av, og hvor hun hörte heime.

"Jeg er kongsdatter fra Irland" og ble gift med den jarlen som raadde over riket her, sa hun. Siden han döde har jeg styrt riket her.

Det har vaert mange menn som har fridd til meg, men ingen som jeg vil giftes med. Jeg heter Gyda.

Det var en ung og vakker kone, de talte med hverandre om saken og ble enige.

Olav festet Gyda.

Alvine (en beiler til Gyda) böd Olav til holmgang om saken med 12 mann paa hver side.

Olav sa til sine menn, at de skulle gjöre som han. Han hadde en öks og da Alvine ville hogge til ham med sverdet, slo han sverdet ut av haanden paa ham og det neste hogg slo Alvine ned. Saa bandt Olav ham fast og slik gikk det alle Alvines menn, de ble banket - bundet og fört hjem til Olav.

No sa Olav, at Alvine skulle dra ut av landet og aldri komme igjen her- og Olav tok alt det han eide.

Olav giftet seg med Gyda og ble der i England.


Til Irland- og hunden Vige

En gang Olav var i Irland dro han paa haerferd. De hadde flere skip med mange folk og trengte til aa strandhogge.

Noen av hans menn drev ned en flokk buskap.

Da kom en bonde og bad Olav gi ham de kuene han eide. Olav sa, at han kunne ta kuene sine, hvis han kunne kjenne dem, "men heft oss ikke bort lenger."

Bonden hadde en stor buhund som han sendte inn i flokken pa flere hundre dyr.

Hunden löp omkring og drev ut nettopp saa mange dyr som bonden sa han eide - de var merket paa samme maate alle sammen.

Olav syntes dette var en riktig klok hund og da han spurte, fikk han hunden av bonden - og Olav gav ham straks en gullring og lovte ham vennskap.

Hunden het Vige- og var en riktig framifraa hund, som Olav hadde lenge.


Fra Trell til Konge

Olav var 6 aar I Estland I utlegd som trell, etter at han som 3 aarig ble skilt fra moren Astrid da de var paa reise til bror Sigurd i Gardarike (Russland) hos kong Valdemar (Wladimir den store).

Da de seilte over havet (Östersjöen) ble de overfaldt av estiske vikinger. Olav ble skilt fra moren og solgt til en mann (Klerk) for en bukk. En tredje mann (Reas) kjöpte Olav for en kappe.


Sigurd Erikson kom til Estland paa en sendeferd for kong Valdemar I Holmgard (Novgorod) - han skulle kreve inn skatter for kongen i landet.

Paa torget saa han en vakker gutt som han spurte om navn og aett.

Gutten fortalte sin historie, at han het Olav, at faren var Trygve Olavson og moren Astrid, datter av Eirik Bjodaskalle.

Sigurd  kjöpte begge guttene (Olav og Torgils) og tok dem til Holmgard.

Olav var ni aar da han kom til Gardarike og han var hos kong Valdemar de neste ni aarene.

Olav var den vakreste, störste og sterkeste mannen en kunne se og idretter var han bedre til enn nordmenn, det gaar frasagn om.

Olav sto en dag paa torget med en masse mennesker. Da saa han Klerkon, som hadde drept fosterfar hans, Torolf Luseskjegg.

Olav holdt en liten öks i haanden og den satte han i hodet paa Klerkon, saa den sto langt inn i hjernen.

Han satte paa sprang hjem til Sigurd og fortalte sin frende om saken.  

Sigurd fikk straks Olav med til dronning Alloga og bad om hjelp til gutten. Hun sa, at det gikk ikke aa drepe saa vakker en gutt.

Kongen fikk först i stand grid-saa forlik. Kongen dömte bötene og dronningen betalte dem.

Siden ble Olav hos dronningen og hun var god og kjaerlig mot ham. Hun ba kongen hjelpe denne kongesönnen, saa hardt som folk hadde behandlet ham. Hun talte saa godt for seg, at kongen lovte aa hjelpe.

Han tok Olav til seg og sörget for ham paa stormannsvis, slik det sömmer seg for en kongesönn aa ha det.

Kong Valdemar satte ham til hövding over haeren som han sendte ut for aa verge landet.

Olav kom i strid mange ganger og beviste sine evner som leder, og at haeren var i gode hender.


Vige var ein framifraa hund, som Olav hadde lenge


Good Morning, Good Morning,

We´ve sailed the ship the whole night through.

Good Morning, God Morning to you.27. April: Sjösetting av Myklebustskipet

 Laurdag 27. April vert Myklebustskipet sjøsett. Denne helga vert det for første gang høve til å sjå skipet på fjorden. Det skal settast ut på fjorden ved hjelp av kran, og blir sidan rodd av eit rolag med dyktige roarar. 

You Want A Website Soon? Let Us Help You With the Secrets Now!

  • You do not have the time to build your own site
  • You like what you do and want to keep doing what you do best
  • Remember our watertight guarantee
  • Get free start up advice - special discount


Enjoy this page? Send to a friend!


Use our secure form below - please complete and send!

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  
Solo Build It!Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

23-05-08-MyTAI

"Terrific Boost of Productivity- And Anything Else You Might Need it for in Life"


Tai Is Live and Waiting to Assist You

Tai, your Business-Building Assistant, is here for you

Check out the Best Deal of the Year Here!HELP


UKRAINE

Send your help/amount hereWe are offering two free years of SBI! to everyone living in the Ukraine or who has been forced to flee the country because of the conflict
Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Or, just order your free newsletter here:

22-10-03-LILLART.jpg


If you purchase a product through links on this page I receive a small commission at no cost to you. I was not paid for writing this review- and I did not receive it as a freebie. I am suggesting it for you because I own it and love it- and I think you would- too.

Please find more info here:|Page Top|Contact Solution|Home

Knut Olav Skogøy

Løvenholmvej 42 -DK-8963 Auning

Tel: +45 2217 0617

Copyright & TM 2023: AneSite.com

Sponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsor Definition
and Policy


Advertise

with AneSite.com 

24x7x52
PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner ToolsIt Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan togetherSparring PartnerBoat For Sale ChaniaOpen Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 Vikings in North SeaBerdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailIngeniørsoldat meld deg inn iVisit the Norwegian Nature!Solo Build It!

Weather Forecast