Fredriksten Festning: Beviste Konstant Historisk Vilje til Stop av FiendeFredriksten Festning Verget Fedrelandet Under Flere Beleiringer

Vi ble godt informert og vist rundt på hele festningsanlegget av en dyktig guide, tidligere Major Magne Rannestad.

Selv for oss gamle ingeniørsoldater med egen fortifikasjons-utdannelse, var der endel nye ting å få med, også om festningens betydning for hendelsen i 1814.

Festningen dekker et stort areal så her anbefales at dele befaringen i mindst 2 deler. (kaffepause-lunch)


Karl XII i 1716 og 1718...

Blant de mange dramatiske hendelser her, er utvilsomt svenskekongen Karl XII’s angrep i 1716 og 1718, og særlig hans død her under det siste, det mest berømte og omskrevne.

4. juli 1716 mislyktes han i et kuppartet angrep på festningen.

Svenskene måtte i stedet nøye seg med å ta den nesten ubefestede byen, men heller ikke her fikk de være i fred. Innbyggerne satte byen sin i brann, og drev på den måten okkupantene ut.

Denne hendelsen inspirerte Bjørnstjerne Bjørnson til å skrive det 4. vers i "Ja, vi elsker dette landet":

- ti vi heller landet brente enn det kom til fall. Husker bare hva som hendte ned på "Fredrikshald".

4 dager senere tar Tordenskjold Karl XII’s flåte med forsyningsskip i Dynekilen, og svenskene drar hjem.


Karl XII kommer tilbake i slutten av november 1718 med en stor hær... 

Han innleder et systematisk angrep på Fredriksten. Utefortet Gyldenløve blir tatt, og svenskene graver og bygger løpegraver mot Hovedfestningen.

Om kvelden 11. desember er Karl XII helt fremme der grave-arbeidet pågår. Han løfter seg over beskyttelsesvollen for å observere, og blir drept av en kule rett gjennom hodet.

Den dag i dag strides man om kulen var "ærlig norsk" eller kom fra en snikmorder i svensk tjeneste. Uansett så avbrøt svenskene angrepet, og den lange Nordiske krig dabbet av og sluttet et par år senere. 


I 1905

var Fredriksten med nye kanoner den viktigste og sterkeste av alle grensefestningene.

I september var man nær ved krig, men heldigvis ble det forhandlet frem en fredelig unionsoppløsning.

Fredriksten ble nå nedlagt og nedrustet, men den skulle bevares som et nasjonalt minnesmerke.   


Fredriksten etter 1905  

Etter 1905 var Fredriksten standkvarter for flere militære skoler og staber. Siste skole ble nedlagt i 2005.

Under 2. verdenskrig anla tyskerne en sterk forsvarstilling mot øst med front ca mellom Gyldenløve og Overberget fort. I dybden av denne ble det blant mye annet laget mitraljøsestillinger i betong på selve hoved-festningen. Disse er ennå inntakte.  


I 1999

ble Fredriksten valgt til Østfold fylkes Tusenårssted. Det bragte festningen inn i en ny æra som kulturarena og møteplass. Nå besøkes den av 250-300.000 mennesker pr år. Her er det en rekke større arrangement som konserter, TV-serien "Allsang på Grensen", Opera Østfold med store oppsetninger annet hvert år, bilutstillinger, sykkelritt, flotte restauranter – og mye mer.

Men bak og over det hele ligger den ærerike historien i murene. Fredriksten verget fedrelandet i nesten 250 år – med stolthet sier man her:

"Ofte beleiret, aldri beseiret"

 Hei Kay Erik

En vennlig hilsen fra deltaker i treffet paa Fredriksten-Halden-Fredrikstad.

Vi fikk de eldste med (Jarle-Jörgen) og var ialt 8 + AIK og NIKKI.

Helge hadde laget et meget fint program og vi hadde fint vaer alle dagene.

MEGET VELLYKKET TREFF!!

Haaper at helsa bedrer seg for deg og at vi mötes til hösten, eller neste vaar-sommer?

Bilder m. v. finnes paa websiden nedenfor...

Gode hilsener
Knut Olav

Flere Fredrikstad Festning bilder her:


You Want A Website Soon? Let Us Help You With the Secrets Now!

  • You do not have the time to build your own site
  • You like what you do and want to keep doing what you do best
  • Remember our watertight guarantee
  • Get free start up advice - special discount


Enjoy this page? Send to a friend!


Use our secure form below - please complete and send!

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  
Solo Build It!Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

23-05-08-MyTAI

"Terrific Boost of Productivity- And Anything Else You Might Need it for in Life"


Tai Is Live and Waiting to Assist You

Tai, your Business-Building Assistant, is here for you

Check out the Best Deal of the Year Here!HELP


UKRAINE

Send your help/amount hereWe are offering two free years of SBI! to everyone living in the Ukraine or who has been forced to flee the country because of the conflict
Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Or, just order your free newsletter here:

22-10-03-LILLART.jpg


If you purchase a product through links on this page I receive a small commission at no cost to you. I was not paid for writing this review- and I did not receive it as a freebie. I am suggesting it for you because I own it and love it- and I think you would- too.

Please find more info here:|Page Top|Contact Solution|Home

Knut Olav Skogøy

Løvenholmvej 42 -DK-8963 Auning

Tel: +45 2217 0617

Copyright & TM 2023: AneSite.com

Sponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsor Definition
and Policy


Advertise

with AneSite.com 

24x7x52
PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner ToolsIt Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan togetherSparring PartnerBoat For Sale ChaniaOpen Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 Vikings in North SeaBerdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailIngeniørsoldat meld deg inn iVisit the Norwegian Nature!Solo Build It!

Weather Forecast