Rena NMKF: Visit to Norwegian Top Training Center in RenaRena NMKF - Elverum 37. Nordiske Militaere Kammeratforeningers Stevne 13-16-juni 2019

Rena NMKF


Paa Midtskogen, mellom Hamar og Elverum, ble tyske tropper stoppet den 10. april 1940 av en mindre og uövet norsk styrke.

Tyskerne skulle ta Kongen og den norske regjering til fange. Senkningen av krysseren Blücher- og kampen paa Midtskogen var to av de viktigste hendelsene i norsk krigshistorie, siden de muliggjorde at kongen og regjeringen kunne unnslippe.

Vi skal blant annet se kampstedet paa Midtskogen og stedet hvor Regjeringen og Kongen avslo det tyske ultimatumet. Norge tok opp kampen, den saakaldte "Elverumsfullmakten" (hvor Det Norske Storting ga Regjeringen fullmakt til aa handle paa Stortingets vegne saa lenge krigen varte) ble utstedt- en genistrek som ikke kan overvurderes i moderne demokratisk historie!

Den norske krigsindsats kunne dermed fortsette paa krigsteatrene i Europa og paa alle verdenshav gjennom hele 2. Verdenskrig og frem til freden I 1945.

Det utspant seg flere harde kamper I 1940 mellom Elverum og Rena- og begge byer ble bombet.Rena NMKF - 37. Stevne- Forsvarsministeren:
"Det er viktig at man faar kunnskap om og forstaaelse for hverandres ulike perspektiver.
Slik vil dere bli enda bedre ambassadörer for forsvars saken.
Möter og dialog mellom vaare forsvars veteraner er en brikke i det samarbeidet som maa til for aa möte diverse utfordringer."

Rena NMKF


Kjaere nordiske forsvars veteraner

Velkommen til Norge og velkommen til Elverum. Som dere vil faa utförlige beretninger om, har Elverum og omraaderne rundt om en sentral plassering i vaar krigshistorie.

I aar er det 79 aar siden de dramatiske hendelsene fant sted. Naturlig nok er ikke saa mange av öyenvitnene blant oss lengere. Derfor er det gledelig at vaare nordiske forsvarsveteran-kammerater bidrar til aa oppretholde minnet om baade hendelsene og dem som kjempet.

Enda viktigere enn aa mines hendelsene er det aa huske aarsakene bak. Huske, at angrepet paa Norge ikke bare var et angrep paa vaart territorium.

Angriperen ville ikke bare ha vaare ressurser. Okkupasjonsmakten ville omforme samfunnet vaart til et totalitaert, brutalt diktatur. Et samfunn uten rettsvern, uten menneskerettigheter, eller troen paa noe annet enn den sterkestes rett.

Om det er èn ting vaare forsvarsveteraner symboliserer, er det viljen til aa staa opp for noe större enn dem selv. Viljen til aa staa opp for andre. Viljen til aa tenke oss fremfor meg. Viljen til, om nödvendig, aa ofre alt for vaart demokrati, vaart levesett og ikke minst, vaare verdier.

Vaare vestlige demokratier utfordres fra flere hold, noen av dem mere tydeligere enn andre. Det aa mines vaar felles fortid og hva den egentlig innebearer, er vesentlig for aa staa imot dem som önsker aa underminere vaare demokratiske velferdssamfunn. Möter og dialog mellem vaare forsvars veteraner er en bitteliten brikke i den dialogen og samarbeidet som maa til for aa möte disse utfordringene. Men det èr en brikke.

Disse dagene skal dere igjennom et variert og rikholdig program, hvor dere faar omvisninger og fortellinger om historie og Forsvaret i dag.

Ikke minst er det lagt opp til sosialt samvaer. Det sosiale er en av de vesentligste er faringer fra tilvaerelsen som soldat. Det er ogsaa en av de viktigste. Dette er en mulighet til aa stifte nye bekjentskaper, vedlikeholde gamle og fremfor alt dele erfaringer.

Soldaterfaringen er formodentlig ganske lik for alle fra de nordiske land, paa tross av ulik sikkerhetspolitikk og alliansetilknytning. Likevel er det viktig at man faar kunnskap om og forstaaelse for hverandres ulike perspektiver. Slik vil dere bli ennu bedre ambassadörer for forsvarssaken.

Lykke til med oppholdet.

Frank Bakke-Jensen

ForsvarsministerRena NMKF-Program Rena

Fredag 14. juni      0700 - 0800  Frokost

                              0755            Oppstilling

                              0800            Flaggheis

                              0815            Opplasting i busser  -  transport til Rena

                              0900 - 1500  Mil. aktiviteter Rena (Lunsj i Rena leir)

                              1515            Opplasting i busser – transport til Terningmoen

                              1700 - 1800  Middag

                              1900 - 2300  Bar åpen/Sosialt samvær

 

You might like theseYou Want A Website Soon? Let Us Help You With the Secrets Now!

  • You do not have the time to build your own site
  • You like what you do and want to keep doing what you do best
  • Remember our watertight guarantee
  • Get free start up advice - special discount


Enjoy this page? Send to a friend!


Use our secure form below - please complete and send!

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  Solo Build It!Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

23-05-08-MyTAI

"Terrific Boost of Productivity- And Anything Else You Might Need it for in Life"


Tai Is Live and Waiting to Assist You

Tai, your Business-Building Assistant, is here for you

Check out the Best Deal of the Year Here!HELP


UKRAINE

Send your help/amount hereWe are offering two free years of SBI! to everyone living in the Ukraine or who has been forced to flee the country because of the conflict
Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Or, just order your free newsletter here:

22-10-03-LILLART.jpg
If you purchase a product through links on this page I receive a small commission at no cost to you. I was not paid for writing this review- and I did not receive it as a freebie. I am suggesting it for you because I own it and love it- and I think you would- too.

Please find more info here:|Page Top|Contact Solution|Home

Knut Olav Skogøy

Løvenholmvej 42 -DK-8963 Auning

Tel: +45 2217 0617

Copyright & TM 2023: AneSite.com


Sponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsor Definition
and Policy


Advertise

with AneSite.com 

24x7x52
PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner ToolsIt Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan togetherSparring PartnerBoat For Sale ChaniaOpen Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 Vikings in North SeaBerdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailIngeniørsoldat meld deg inn iVisit the Norwegian Nature!Solo Build It!

Weather Forecast