Staffmeeting Gjoevik 2016

by Vidar Vold
(Norway)

Hei alle sammen


Jeg vil takke dere alle for et svært hyggelig treff på Gjøvik. Og, naturligvis, en spesiell takk til arrangørene, Bjørn og Hans Bjørn, for et perfekt arrangement. En ekstra takk til deg også Knut, for bildene du har sendt meg. Jeg er sikker på at vi alle er enige om at dette stabsmøtet ikke kan gjøres bedre. Og jeg tror likevel at jeg var den som hadde aller størst utbytte av det.

Senere i dag henter jeg Laila på sykehjemmet, og sammen reiser vi til Gardermoen og videre til Spania for et to-ukers opphold. Dette blir garantert ikke en romantisk kjærlighetsreise. Men en som har holdt ut så lenge med meg, fortjener at jeg gir alt. Dere, som er soldater, forstår bedre enn andre at man ikke forlater en såret kamerat.

Hilsen Vidar


Comments for Staffmeeting Gjoevik 2016

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 10, 2016
Rating
starstarstarstarstar

by: Knut Olav

Takk for topp vurdering Vidar. En riktig god reise til Spanien. Som vi talte om, pass på deg selv også...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to C2Norway.

Solo Build It!
Solo Build It! Results


Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Read more:

Or, just order your free newsletter here:


Your Best Place to Stay?
Book via our search box below and get the
best deal available - with guarantee...
It can be your well known place - or anywhere     else on earth...
Get your deal here:Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2020: AneSite.com
Sponsor!

Sponsorship policy


Advertise with AneSite.com 

24x7x52

Your inquiry/order


Book away

Best hotel deal!PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner Tools

Read more...


It Consultant

We make the best plan together

Start here


Sparring Partner

Contact here


Boat For Sale Chania

Send your offer here


Open Every Day-  Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 

Read More


Vikings in North Sea

Read More


Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal Trail

Read more...


Ingeniörsoldat meld deg inn i

Ingeniörvaapnets soldatforening


Visit the Norwegian Nature!

Skiing Norway


Weather Forecast

Find your sunshine


Best Hotel Offers

Get your deal!