Heder

Hei


Mange takk for en fyldig og god oversikt over hva vi så og opplevde i tidsrommet 29.05 til 01.06.2017.

Dette gjelder både Knut Olav og Kåre. Jeg er full av beundring over hva dere har fått med dere og jeg husker jo også det meste når jeg blir minnet på det.

Nå kan det jo se ut som om forfatter Kåre startet "reisingen" noe tidligere enn oss andre. Jeg mener jo at jeg satt på samme fly som Helge, Vidar og Anders til Bodø og likeledes at vi kjørte med Frits's bil til Saltstraumen.

Dette er imidlertid så uvesentlig at det kreves ingen ny utgave. For øvrig så ser ikke jeg noen vesentlige feil, men jeg er heller ikke så veldig opptatt av å lete etter dette.

Som helhet var det meget bra og vi hadde noen hyggelige dager i Bodø.

Så all heder til Frits og Knut Olav + alle oss andre som var til stede.

Mvh

Lars

Comments for Heder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 07, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Knut Olav

Godt med kvalifisert tilbakemelding-takk for det Lars.
Mvh
Knut Olav

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to C2Norway.Thank you for visiting!

Want to receive our online newsletter?

We respect our visitors privacy!

Need a Place to Stay?
Please book via our search box below and
get the best deal available - with guarantee...
It can be for travel to your best place -
or anywhere else on earth...
Get your deal here:
Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2018: AneSite.comSponsor?

Sponsorship Policy

Book away

Search here for best hotel deal!PayPal Safer Easier to Pay OnlineProject Discount Coupon


Read more...
Ecommerce System Winner ToolsRead more...
Internet Consultant


Let us make the

best plan together

Start hereSparring Partner


Contact hereBoat For Sale Chania

Send your offer hereOpen Every Day- and Night

 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7  


No matter what life throws your way,
you are covered
The Vikings in  North SeaViking Ship in North Sea
Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailRead more...Ingeniörsoldat meld deg inn i


Ingeniörvaapnets soldatforeningVisit the Norwegian Nature!Skiing NorwaySBI! Holiday Special