Heder

Hei

Mange takk for en fyldig og god oversikt over hva vi så og opplevde i tidsrommet 29.05 til 01.06.2017.

Dette gjelder både Knut Olav og Kåre. Jeg er full av beundring over hva dere har fått med dere og jeg husker jo også det meste når jeg blir minnet på det.

Nå kan det jo se ut som om forfatter Kåre startet "reisingen" noe tidligere enn oss andre. Jeg mener jo at jeg satt på samme fly som Helge, Vidar og Anders til Bodø og likeledes at vi kjørte med Frits's bil til Saltstraumen.

Dette er imidlertid så uvesentlig at det kreves ingen ny utgave. For øvrig så ser ikke jeg noen vesentlige feil, men jeg er heller ikke så veldig opptatt av å lete etter dette.

Som helhet var det meget bra og vi hadde noen hyggelige dager i Bodø.

Så all heder til Frits og Knut Olav + alle oss andre som var til stede.

Mvh

Lars

Comments for Heder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 07, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Knut Olav

Godt med kvalifisert tilbakemelding-takk for det Lars.
Mvh
Knut Olav

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to C2Norway.

Solo Build It!
Solo Build It! ResultsFor the first time in our history

We're offering both annual and monthly SBI! and SBI! for WP subscriptions at a reduced introductory price, a price at which we don't make money.

Introductory Pricing Details
SBI! Annual: $199
SBI! Monthly: $19.99
SBI! for WP Annual: $99
SBI! for WP Monthly: $9.99

And we are taking our commitment to help folks through these difficult times one step further by offering an additional subscription-at no cost to a family member or friend who needs it.

Solo Build It!


Advertise on our site - 24x7x52

Top results and best prices. Brand your business and market your product straight to your prospective clientele     

PayPal-safer-easier to pay online


Thank you for visiting!

Get our free newsletter - with "special Internet only offers"

Read more:

Or, just order your free newsletter here:If you purchase a product through links on this page I receive a small commission at no cost to you. I was not paid for writing this review- and I did not receive it as a freebie. I am suggesting it for you because I own it and love it- and I think you would- too.

Please find more info here:|Page Top|Contact Solution|Home

Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2021: AneSite.comSponsor!

Top Results-Best Advertising

Sponsor Definition
and Policy


Advertise with AneSite.com 

24x7x52

Your inquiry/orderPayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce Theme Winner Tools

Read more...


It Consultant Consider Anesite.com to get top results on the Net

We make the best plan together

Start here


Sparring Partner

Contact here


Boat For Sale Chania

Send your offer here


Open Every Day-Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 

Read More


Vikings in North Sea

Read More


Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal Trail

Read more...


Ingeniørsoldat meld deg inn i

Ingeniörvåpnets soldatforening


Visit the Norwegian Nature!

Skiing Norway


Solo Build It!

Weather Forecast

Find your sunshine