Heder

Hei


Mange takk for en fyldig og god oversikt over hva vi så og opplevde i tidsrommet 29.05 til 01.06.2017.

Dette gjelder både Knut Olav og Kåre. Jeg er full av beundring over hva dere har fått med dere og jeg husker jo også det meste når jeg blir minnet på det.

Nå kan det jo se ut som om forfatter Kåre startet "reisingen" noe tidligere enn oss andre. Jeg mener jo at jeg satt på samme fly som Helge, Vidar og Anders til Bodø og likeledes at vi kjørte med Frits's bil til Saltstraumen.

Dette er imidlertid så uvesentlig at det kreves ingen ny utgave. For øvrig så ser ikke jeg noen vesentlige feil, men jeg er heller ikke så veldig opptatt av å lete etter dette.

Som helhet var det meget bra og vi hadde noen hyggelige dager i Bodø.

Så all heder til Frits og Knut Olav + alle oss andre som var til stede.

Mvh

Lars

Comments for Heder

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jul 07, 2017
Rating
starstarstarstarstar

by: Knut Olav

Godt med kvalifisert tilbakemelding-takk for det Lars.
Mvh
Knut Olav

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to C2Norway.Solo Build It!
Solo Build It! Results
Thank you for visiting!

Want to receive our free newsletter?

Read more:
Your Best Place to Stay?
Book via our search box below and get the
best deal available - with guarantee...
It can be your well known place - or anywhere     else on earth...
Get your deal here:
Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2019: AneSite.com
Sponsor!

Sponsorship policy


Advertise with AneSite.com 

24x7x52

Your inquiry/order


Book away

Best hotel deal!PayPal Safer Easier to Pay OnlineEcommerce System Winner Tools

Read more...


Internet Consultant

We make the best plan together

Start here


Sparring Partner

Contact here


Boat For Sale Chania

Send your offer here


Open Every Day- and Night 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7 

Read More


Vikings in the North Sea

Read More


Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal Trail

Read more...


Ingeniörsoldat meld deg inn i

Ingeniörvaapnets soldatforening


Visit the Norwegian Nature!

Skiing Norway


Weather Forecast

Find your sunshine


Best Hotel Offers

Get your deal!