Fredriksten3
Fredriksten3-Bolig?

Search for best hotel deal!Historisk henger kanalen nøye sammen med de store skogsområdene langs grensen, som i århundrer har levert tømmer til videreforedling og eksport via Halden. Tistedal og Halden var blant Norges aller første industristeder, og sto for en betydelig del av eksporten før dampmaskiner og elektrisitet ble innført. Dette var bare mulig ved å utvide tilgangen til tømmer etter hvert som skogen nær kysten ble uthogd. Den omfattende kanaliseringen av vassdraget ble påbegynt midt på 1800-tallet, og gjorde at områder helt opp mot Hedmark ble knyttet til det som i dag er regionalparkens område. Også Rømskog og Setskog ble knyttet opp mot vassdraget ved at tømmeret ble fløtet via Sverige og dratt et lite stykke over land ved Otteid i Marker, før det igjen ble fløtet det siste stykket til Halden. Mange av kulturminnene i regionalparken er knyttet til hogst, fløting og utnyttelse av trevirket.

 

En annen viktig del av historien er knyttet til grensen mot Sverige. Da Bohuslän gikk tapt i 1658, ble Halden grenseby og fikk sine sterke befestninger, særlig på Fredriksten. Fra denne tiden og helt fram til unionsoppløsningen i 1905 ble det anlagt en rekke grense-befestninger. Også under okkupasjonen 1940-45 var grenselandet arena for mye minneverdig aktivitet.

 Flere bilder her:


Too Busy to Really Establish a Presence Online?

You want a web site, but simply do not have the time to build your own site, or if you like what you do and it's better (more profitable) for you to spend your time doing what you do best!

Free start up advice and special discount

Contact us today! 

 

Enjoy this page? Send to a friend!


Welcome to our secure online order form:

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  

Thank you for visiting!

Want to receive our online newsletter?

We respect our visitors privacy!


Your Place to Stay?
Please book via our search box below and
get the best deal available - with guarantee...
It can be for travel to your well known place -
or anywhere else on earth...
Get your deal here:Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2019: AneSite.com

Sponsor?

Sponsorship Policy

Book away

Search here for best hotel deal!PayPal Safer Easier to Pay OnlineProject Discount Coupon


Read more...
Ecommerce System Winner ToolsRead more...
Internet Consultant


Let us make the

best plan together

Start hereSparring Partner


Contact hereBoat For Sale Chania

Send your offer hereOpen Every Day- and Night

 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7  


No matter what life throws your way,
you are covered
The Vikings in  North SeaViking Ship in North Sea
Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailRead more...Ingeniörsoldat meld deg inn i


Ingeniörvaapnets soldatforeningVisit the Norwegian Nature!Skiing Norway