Fredriksten2Fredriksten2-bolig?

Search for best hotel deal!Fredriksten2 - Festningen Verget Fedrelandet Under Flere Beleiringer

Vi ble godt informert og vist rundt på hele festningsanlegget av en dyktig guide, tidligere Major Magne Rannestad.

Selv for oss gamle ingeniørsoldater med egen fortifikasjons-utdannelse, var der endel nye ting å få med, også om festningens betydning for hendelsen i 1814.

Festningen dekker et stort areal så her anbefales at dele befaringen i mindst 2 deler. (kaffepause-lunch)


Karl XII i 1716 og 1718...

Blant de mange dramatiske hendelser her, er utvilsomt svenskekongen Karl XII’s angrep i 1716 og 1718, og særlig hans død her under det siste, det mest berømte og omskrevne.

4. juli 1716 mislyktes han i et kuppartet angrep på festningen.

Svenskene måtte i stedet nøye seg med å ta den nesten ubefestede byen, men heller ikke her fikk de være i fred. Innbyggerne satte byen sin i brann, og drev på den måten okkupantene ut.

Denne hendelsen inspirerte Bjørnstjerne Bjørnson til å skrive det 4. vers i "Ja, vi elsker dette landet":

- ti vi heller landet brente enn det kom til fall. Husker bare hva som hendte ned på "Fredrikshald".

4 dager senere tar Tordenskjold Karl XII’s flåte med forsyningsskip i Dynekilen, og svenskene drar hjem.


Karl XII kommer tilbake i slutten av november 1718 med en stor hær... 

Han innleder et systematisk angrep på Fredriksten. Utefortet Gyldenløve blir tatt, og svenskene graver og bygger løpegraver mot Hovedfestningen.

Om kvelden 11. desember er Karl XII helt fremme der grave-arbeidet pågår. Han løfter seg over beskyttelsesvollen for å observere, og blir drept av en kule rett gjennom hodet.

Den dag i dag strides man om kulen var "ærlig norsk" eller kom fra en snikmorder i svensk tjeneste. Uansett så avbrøt svenskene angrepet, og den lange Nordiske krig dabbet av og sluttet et par år senere. 


I 1905

var Fredriksten med nye kanoner den viktigste og sterkeste av alle grensefestningene.

I september var man nær ved krig, men heldigvis ble det forhandlet frem en fredelig unionsoppløsning.

Fredriksten ble nå nedlagt og nedrustet, men den skulle bevares som et nasjonalt minnesmerke.   


Fredriksten etter 1905  

Etter 1905 var Fredriksten standkvarter for flere militære skoler og staber. Siste skole ble nedlagt i 2005.

Under 2. verdenskrig anla tyskerne en sterk forsvarstilling mot øst med front ca mellom Gyldenløve og Overberget fort. I dybden av denne ble det blant mye annet laget mitraljøsestillinger i betong på selve hoved-festningen. Disse er ennå inntakte.  


I 1999

ble Fredriksten valgt til Østfold fylkes Tusenårssted. Det bragte festningen inn i en ny æra som kulturarena og møteplass. Nå besøkes den av 250-300.000 mennesker pr år. Her er det en rekke større arrangement som konserter, TV-serien "Allsang på Grensen", Opera Østfold med store oppsetninger annet hvert år, bilutstillinger, sykkelritt, flotte restauranter – og mye mer.

Men bak og over det hele ligger den ærerike historien i murene. Fredriksten verget fedrelandet i nesten 250 år – med stolthet sier man her:

"Ofte beleiret, aldri beseiret"

 Hei Kay Erik

En vennlig hilsen fra deltaker i treffet paa Fredriksten-Halden-Fredrikstad.

Vi fikk de eldste med (Jarle-Jörgen) og var ialt 8 + AIK og NIKKI.

Helge hadde laget et meget fint program og vi hadde fint vaer alle dagene.

MEGET VELLYKKET TREFF!!

Haaper at helsa bedrer seg for deg og at vi mötes til hösten, eller neste vaar-sommer?

Bilder m. v. finnes paa websiden nedenfor...

Gode hilsener
Knut Olav


Flere bilder her:


Too Busy to Really Establish a Presence Online?

You want a web site, but simply do not have the time to build your own site, or if you like what you do and it's better (more profitable) for you to spend your time doing what you do best!

Free start up advice and special discount

Contact us today! 

 

Enjoy this page? Send to a friend!


Welcome to our secure online order form:

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.
 

Please enter the word that you see below.

  

Thank you for visiting!

Want to receive our online newsletter?

We respect our visitors privacy!

Need a Place to Stay?
Please book via our search box below and get the best deal available. It can be for travel to your best place - or anywhere else on earth...Knut Olav Skogöy

44, Um Wues - L-6552 Berdorf - Luxembourg

Tel: +352621735117 - Tel: +4522170617

Copyright & TM 2018: AneSite.com

Site Sponsors

Sponsorship Policy


 A place to stay?

Search for best
hotel deal here!PayPal Safer Easier to Pay OnlineProject Discount Coupon


Read more...
Ecommerce System Winner ToolsRead more...Internet Consultant


Let us make the best plan together


Start here
Sparring Partner


Contact hereBoat For Sale Chania

Send your offer hereOpen Every Day- and Night

 

Doctors- lawyers-vets- mechanics-  +++ can answer your questions- 24/7  


No matter what life throws your way,
you are covered
The Vikings in  North SeaViking Ship in North Sea
Berdorf Luxembourg  Nature of the Müllerthal TrailRead more...Ingeniörsoldat meld deg inn i


Ingeniörvaapnets soldatforeningVisit the Norwegian Nature!Skiing Norway